UsII-100/23 od 19. srpnja 2023.

KLASA: 23/216

UsII-100/23 od 19. srpnja 2023.

Tehničke specifikacije - Katalozi - Različiti podaci na internetskim stranicama- Dokazna snaga- Članak 291. ZJN 2016

U odnosu na navode tužitelja o nevjerodostojnosti dostavljenih kataloga treba reći da je točkom 2.3.1.a) dokumentacije o nabavi te točkom A.7.1.1. Priloga C – Tehničke specifikacije tražena dostava prospektnih materijala (katalozi, brošure, nacrti) koje sadrže tehnički opis tipova ponuđenih proizvoda prema troškovniku.
Sukladno traženom odabrani ponuditelj je dostavio kataloge za sve stavke troškovnika dizajnirane za potrebe hrvatskog tržišta odnosno za potrebe naručitelja.
Također, i iz izjave Marel d.o.o. od 2. svibnja 2023., koju je zainteresirana osoba dostavila u upravnom postupku, proizlazi da su sve tehničke karakteristike ponuđene robe istinite i relevantne te da su dostavljeni dokazi u svrhu dokazivanja sukladnosti ponuđene robe s traženim tehničkim specifikacijama vjerodostojni.
Stoga, pravilno zaključuje tuženik da činjenica da se radi o katalozima prilagođenim specifičnim proizvodima koje odabrani ponuditelj nudi i koji se razlikuju od kataloga objavljenih na internetu nije dokaz da se radi o nevjerodostojnim katalozima. Kako tužitelj ničim nije dokazao da su priloženi katalozi od strane odabranog ponuditelja nevjerodostojni odnosno da sadrže neistinite podatke, to je pravilno tuženik osporenim rješenjem, uz obrazloženje kakvo je njime dano, naprijed navedeni prigovor tužitelja otklonio.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu