UsII-38/24 od 13. ožujka 2024.

KLASA: 23/655
UsII-38/24 od 13. ožujka 2024.
Pregled i ocjena ponuda- Tehničke specifikacije- Metoda dekontaminacije za sterilnu izradu prema farmakopejskim zahtjevima- Vodikov preroksid- Uredba br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu ili uporabi biocidnih proizvoda- Članak 280. i 290. ZJN 2016
 
Tužitelj u tužbi, kao i u žalbi upire na Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu ili uporabi biocidnih proizvoda (dalje: Uredba) kojom je u prilogu propisan najmanji stupanj čistoće aktivne tvari za navedene vrste proizvoda, pa tako propisano da je aktivna tvar kako je proizvedena, vodena otopina koja sadržava 350 - <700 g/kg (maseni udio od 35 - <70%) vodikova peroksida. Međutim, farmakopejski zahtjevi koji su traženi pod točkom 5.3. u Tehničkoj specifikaciji ne propisuju vrijednost koncentracije vodene otopine vodikovog peroksida kao ulazne tvari za stvaranje para vodikovog peroksida u sterilizacijskom ciklusu, što tužitelj svojim tužbenim navodima ni ne dovodi u sumnju, a kako tužitelj ne dostavlja dokaze da ponuđena metoda dekontaminacije za sterilnu izradu nije prema farmakopejskim zahtjevima, to se tužbeni navodi ocjenjuju neosnovanim.
Osim toga, u postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja, kao i u odgovoru na tužbu tužitelja, naručitelj ističe da se Uredba odnosi na odobrenje vodikova peroksida kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 1, 2, 3, 4, 5 i 6 te utvrđuje čistoću aktivne tvari koja će se upotrijebiti prilikom formuliranja gotovog proizvoda. Ona ne utvrđuje koncentraciju aktivne tvari u proizvodu. Metoda dekontaminacije nije proizvod te slijedom navedenog ne podliježe zahtjevima spomenute Uredbe, a što tužitelj svojim tužbenim navodima nije doveo u sumnju.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu