UsII-207/21 od 29. srpnja 2021.

KLASA: 21/261

UsII-207/21 od 29. srpnja 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost - Obrazovne i stručne kvalifikacije stručnjaka – Životopisi stručnjaka –Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Načelo transparentnosti – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Imajući u vidu relevantne zakonske odredbe i uvjete tehničke i stručne sposobnosti koje je propisao naručitelj, a posebice činjenicu da je tužitelj uz ponudu dostavio životopise nominiranih stručnjaka, a po pozivu naručitelja se u odnosu na svoju tehničku i stručnu sposobnost dva navrata očitovao, zakonito je tuženica ocijenila osnovanim žalbene prigovore drugog ponuditelja, ovdje zainteresirane osobe.

To stoga što je naručitelj dužan u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji se dostavlja u u prilogu odluke o odabiru, između ostaloga, dati analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija, sukladno stavku 1. točki 16. Pravilnika. Ovakvo postupanje je nužno i u skladu s načelima javne nabave, koja uključuju načela jednakog tretmana i transparentnosti.

U situaciji kada naručitelj odabere ponudu jednog ponuditelja, dužan je dati razloge za odluku o odabiru slijedom analize, u konkretnom slučaju, udovoljavanja potrebnih tehničkih specifikacija, odnosno tehničke i stručne sposobnosti nominiranih stručnjaka. Budući da naručitelj nije dao valjane razloge za odabir odabranog ponuditelja u pogledu tehničke i stručne sposobnost za obavljanje tražene usluge, stekli su se uvjeti za poništavanje Odluke kao nezakonite.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu