UsII-58/23 od 16. svibnja 2023.

KLASA: 23/65
UsII-58/23 od 16. svibnja 2023.
Reference – Isti ili slični radovi - Radovi rekonstrukcije ili građenja novih cesta te svi ostali radovi iz područja niskogradnje- „Ključ u ruke“ – Pojam radova niskogradnje- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016

Iz sadržaja citirane točke 4.3.1. DON-a, po ocjeni ovog Suda jasno proizlazi da je tužitelj tražio dokaze o uredno izvršenim ugovorima u visini procijenjene vrijednosti predmetne javne nabave, koji ugovori se odnose na radove rekonstrukcije ili građenja novih cesta i ostalih radova iz područja niskogradnje.
Odabrani ponuditelj je u dokaz ispunjenja traženog uvjeta iz točke 4.3.1. DON a dostavio tri uredno ispunjena ugovora, među kojima i ugovor koji premašuje procijenjenu vrijednost predmeta ove javne nabave, i to za izvođenje građevinskih radova na području vjetroelektrane, proširenje i Transformatorskih stanica Velika Popina i Gračac, po sistemu ključ u ruke.
Upravo ovaj ugovor je, u žalbenom postupku, bio predmet suprotstavljenih ocjena stručnjaka angažiranih po strankama i raščlambe po vrijednosti i vrsti radova, što je, kod ugovora s klauzulom ključ u ruke, jer taj ugovor pretpostavlja predaju gotove, funkcionalne cjeline naručenog građenja, suprotno smislu takve klauzule ugovora, a svakako je u suprotnosti s pravnom ocjenom sadržaja DON-a i posljedično tome i ponuda, u vezi s minimalnim zahtjevima koji se od ponuditelja u pogledu dokaza o sposobnostima, prema odredbama ZJN-a, uopće smiju tražiti.
Međutim, kako je u točki 21. ove presude navedeno, iako je odabrani ponuditelj, po ocjeni ovog Suda, dokazao da je uredno ispunio ugovor u vrijednosti približnoj vrijednosti ove javne nabave, on nije dokazao da je izveo građevinske radove slične predmetu nabave, jer je zahtjev DON-a usmjeren građevinskim radovima rekonstrukcije ili gradnje nove ceste i ostalim radovima niskogradnje pa građevinski radovi na proširenju vjetroelektrane (koji prema NKD doista spadaju u djelatnost niskogradnje-ostale građevine niskogradnje: 42.9), ali ne u područje 42.11.- gradnja cesta) i Transformatorske stanice, nisu radovi koji se mogu smatrati sličnim predmetu nabave. Ovo s obzirom da je tužitelj naglasio da se reference iz točke 4.3.1. DON-a traže kako bi se osigurala dovoljna razina iskustva i kvaliteta izvođača radova održavanja cesta na području tužitelja.
Zbog navedenog, Sud nalazi da je tužitelj sada i pri odabiru ponude pogriješio kad je svoju odredbu DON-a, u dijelu u kojem pojašnjava što smatra sličnim radovima, tumačio pretjerano ekstenzivno, ograničavajući se isključivo na dio pojašnjenja u kojem radovima sličnim predmetu nabave navodi i sve ostali radove iz područja niskogradnje, ne povezujući te radove s predmetom nabave.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu