UsII-38/20 od 26. veljače 2020.

KLASA: 19/1055

UsII-38/20 od 26. veljače 2020.

Kriteriji za odabir ponude - Iskustvo stručnjaka - Iskustvo polaganja energetskih podzemnih kabela
 
Sud nalazi osnovanim zaključak tuženika prema kojem je odabrani ponuditelj dokazao da nominirani stručnjaci ispunjavaju uvjete propisane točkom 3.2.3.2. dokumentacije o nabavi dostavom dopunjenih referentnih lista iz kojih je vidljivo upravo ono iskustvo koje je propisano dokumentacijom o nabavi, a to je iskustvo polaganja energetskih podzemnih kabela, a ne polaganja podzemnih (u zemlju) kabela, kako to pogrešno tumači tužitelj, jer takav uvjet navedenom točkom dokumentacije o nabavi nije niti propisan.
 


 Poveznica na Rješenje 

 Poveznica na Presudu