UsII-553/19 od 19. prosinca 2019.

KLASA: 19/735

UsII-553/19  od 19. prosinca 2019.
 
Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti – Zahtjev za prikupljanje ponuda – Način dostavljanja ponuda – Članak 290. ZJN 2016
 
Polazeći od mjerodavnih odredaba Uredbe, Sud smatra da zahtjev za prikupljanje ponuda valja smatrati oblikom dokumentacije o nabavi, kojim, u slučajevima u kojima je Uredba mjerodavna, naručitelj utvrđuje i određuje zahtjeve konkretnog postupka javne nabave. Među strankama nije sporno da je u zahtjevu za prikupljanje ponuda navedeno da se ponuda izrađuje i dostavlja u pisanom obliku, pisana neizbrisivom tintom, uvezana u zajedničku cjelinu. S obzirom na navedeno, a imajući na umu članak 290. stavak 1. ZJN 2016, prema kojem nakon otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta iz zahtjeva za prikupljanje ponuda, Sud smatra da je ponudu zainteresirane osobe bilo nužno razmotriti u svjetlu uvjeta postavljenih zahtjevom za prikupljanje ponuda. Razmotrivši ponudu zainteresirane osobe Sud prihvaća ocjenu tuženika da je ta ponuda, koja je uvezana plastičnim, spiralnim uvezom, udoovljavala uvjetima iz zahtjeva za prikupljanje ponuda. Slijedom iznesenog, a imajući na umu članak 3. točku 12. ZJN 2016 koji nepravilnu ponudu smatra ponudu koja nije sukladna dokumentaciji o nabavi, Sud ocjenjuje da u okolnostima konkretnog slučaja nije bilo osnove za ocjenu ponude zainteresirane osobe nepravilnom.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu