UsII-60/22 od 30. ožujka 2022.

KLASA: 21/1136

UsII-60/22 od 30. ožujka 2022.

Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Članak 290. ZJN 2016

Tužitelj smatra kako odabrani ponuditelj referencama nije dokazao traženo iskustvo na poslovima istim ili sličnim predmetu nabave jer smatra kako se navedeni ugovori iako se odnose na čišćenje, ne mogu smatrati istim ili sličnim predmetu nabave jer se odnose na čišćenje poslovnih prostora HŽ Infrastrukture, a ne na čišćenje zdravstvene ustanove, a koja je u bitnom različita od čišćenja prostora zdravstvene ustanove. Sud nalazi osnovanim zaključak tuženika da odredbama DON-a nije traženo da voditelj tima svojim referencama treba dokazati da je baš radio na poslovima čišćenja za zdravstvene ustanove u skladu s Hrvatskim nacionalnim standardom čišćenja u kliničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama. Iz DON-i proizlazi da su na jasan način propisani uvjeti i dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir ponude, iz čega proizlazi da je odabrani ponuditelj traženo iskustvo mogao dokazati istim ili sličnim poslovima kao što je predmet nabave. Navedene odredbe DON-a ne ostavljaju dvojbu u tumačenju da je osim istih poslova i sličnost poslova odlučna činjenica za dodjelu bodova. Stoga tužitelj pogrešno smatra da se kao iskustvo voditelja tima moglo bodovati jedino iskustvo stečeno u izvršenju ugovora u zdravstvenim ustanovama jer navedeno nije propisano DON-om. Kako DON-om nije traženo iskustvo voditelja tima na poslovima koji su uključivali navedene standarde nego su ponuditelji mogli dokazati iskustvo i sa sličnim poslovima kao što je predmet nabave, a odabrani ponuditelj je u ponudi priložio valjane dokaze (referencu) o iskustvu predložene voditeljice tima, to se navodi tužitelja ne mogu ocijeniti osnovanim.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu