UsII-26/22 od 22. veljače 2022.

KLASA: 21/1095

UsII-26/22 od 22. veljače 2022.

Troškovnik - Jamstveni list - Članak 280. ZJN 2016
 
Uvidom u troškovnik koji je izradio naručitelj utvrđeno je da je u stavci 4. Tablet 12.4" + 5G minimalnih karakteristika, naručitelj tražio minimalno jednu godinu on-site jamstva proizvođača. Naručitelj je predvidio i stupac 4 za upis dužine jamstva, dok nije predvidio posebno mjesto za potvrdu svake od traženih tehničkih karakteristika pa tako niti za on-site jamstvo proizvođača.

S obzirom na mjerodavne odredbe DON i Troškovnik, pravilno je utvrđeno da ponuditelji, za potrebe pregleda i ocjene ponuda, nisu bili obvezni u ponudi dokazati odnosno priložiti dokaz da je ponuđeno jamstvo za otklanjanje nedostataka "on-site" jamstvo. Prema troškovniku u nestandardiziranom obliku, obvezno je u istom navesti opis opreme, količinu (broj komada), proizvođača i model ponuđene opreme, cijenu i iznos (stavke/stupci 2, 3, 5, 6 i 7) dok se u stupcu 4 Troškovnika treba navesti samo dužina jamstva. Iz točke 10.2. pod c) DON (Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku), proizlazi da dokaz o vrsti jamstva, čije je trajanje ponuđeno u 4 stavci Troškovnika, treba dostaviti odabrani ponuditelj/izvršitelj tek kod isporuke robe. Naime, u navedenoj točki DON propisano je da je odabrani ponuditelj/izvršitelj obvezan uz robu prilikom isporuke dostaviti jamstvene listove u trajanju i obimu kako je to određeno DON, odnosno sukladno ponuđenom, a u protivnom naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora.
Sud nalazi da je tuženik pravilno utvrdio da se odabrani ponuditelj pri izradi ponude pridržavao zahtjeva i uvjeta iz DON sukladno članku 280. stavku 4. ZJN-a, budući da je u ponudi dostavio popunjeni izvorni nestandardizirani troškovnik, u kojem su ispunjene sve stavke, te je u istom na taj način potvrdio da nudi traženo jamstvo proizvođača. Imajući u vidu i podatke sa službenih (internetskih) stranica proizvođača ponuđenog proizvoda, nije bilo mjesta postupanju prema članku 293. stavku 1. ZJN-a, kako je to tuženik valjano obrazložio odgovarajući na navode žalbe, koje tužitelj ponavlja i u ovoj tužbi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu