UsII-427/20 od 7. siječnja 2021.

KLASA: 20/755

UsII-427/20 od 7. siječnja 2021.

Tehničke karakteristike – Izmjena ponude – Članak 280., 290. ZJN 2016

I prema mišljenju ovoga Suda u konkretnom slučaju nema povrede odredbe članka 290. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) prema kojoj javni naručitelj nakon otvaranja ponuda pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik, budući iz spisa predmeta i to dokumentacije o javnoj nabavi, dokumenata odabranog ponuditelja te zapisnika o otvaranju ponuda, proizlazi da je, suprotno žalbenim navodima, odabrani ponuditelj udovoljio točki 1.9. minimalnih tehničkih karakteristika predmeta nabave, a vezano za točku 1.2.4. i 1.3.2.2. dokumentacije o nabavi, a što proizlazi iz troškovnika odabranog ponuditelja, kataloga te izjave proizvođača da će uređaj koji se nudi biti isporučen pod uvjetima i s karakteristikama kako je to zatraženo dokumentacijom o nabavi odnosno potvrđeno da će uređaj biti isporučen sa svim traženim tehničkim karakteristikama, pa žalbeni prigovor da je odabrani ponuditelj tijekom žalbenog postupka izmijenio ponudu nije osnovan.


Poveznica na Rješenje


Poveznica na Presudu