UsII-279/21 od 30. rujna 2021.

KLASA: 21/633

UsII-279/21 od 30. rujna 2021.

Tehnička i stručna sposobnost  - Raspolaganje stručnjacima – Vlastiti resurs ponuditelja – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Tužitelj se, odbijajući ponudu ponuditelja Recom d.o.o. kao nepravilnu jer ne udovoljava točki 4.3. podtočki 2. dokumentacije o nabavi, pozvao na mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave koje se odnosi na razlikovanje vlastitog resursa i oslanjanja na resurse drugog gospodarskog subjekta. Sud prihvaća stajalište tuženika da navedeno mišljenje ne može biti valjani temelj odbijanja ponude budući da su prema ZJN-u uvjeti propisani dokumentacijom o nabavi odlučni za ocjenu pristiglih ponuda.
S obzirom na činjenicu da u predmetnoj dokumentaciji o nabavi raspolaganje (određenim) stručnjakom nije definirano na način da ono uključuje angažiranje isključivo osobe zaposlene kod konkretnog ponuditelja niti su propisani drugi uvjeti (pa ni oni koji bi se odnosili na vrstu pravnog odnosa između stručnjaka i ponuditelja), Sud smatra pravilnim zaključak tuženika da je ponuditelj Recom d.o.o. dokazao da raspolaže odgovarajućim stručnjakom, kao vlastitim resursom, neovisno o tome što u vrijeme izrade i dostave ponude (dakle, u stadiju u kojemu još nije poznato koji će ponuditelj biti odabran u konkretnom postupku javne nabave), dogovor sa stručnjakom koji mu se stavio na raspolaganje nije poprimio određeni formalnopravni oblik. Prema ocjeni Suda, okolnosti konkretnog slučaja odnosno dokumenti koji su priloženi uz ponudu Recom d.o.o., a koji se odnose na zahtjeve iz točke 4.3. dokumentacije o nabavi, zajedno s izjavom stručnjaka Alena Babina i izjavom njegova poslodavca Printshop d.o.o. kojom mu se, kao fizičkoj osobi, dopušta stavljanje na raspolaganje ponuditelju Recom d.o.o., dokazuju da je stručnjak Alen Babin vlastiti resurs ponuditelja Recom d.o.o.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu