UsII-437/20 od 29. prosinca 2020.

KLASA: 20/757

UsII-437/20 od 29. prosinca 2020.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Bodovanje – Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude – Članak 290. ZJN 2016

U odnosu na žalbeni prigovor u vezi maksimalnog broja bodova dodijeljenih odabranom ponuditelju tuženik obrazlaže među ostalim da je naručitelj u prilogu Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, odnosno dokumentu „Razrada kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude“ naveo sve dostavljene projekte koje je bodovao (11 projekata), te Zapisnik sadrži sve razloge prihvaćanja svih projekata koji su bodovani. Osim toga, tuženik ističe da je Odluku o odabiru od 21. svibnja 2020., poništio iz razloga što Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude u prethodnom postupku, nije sadržavao analizu i obrazloženje razloga dodjele bodova prema kriteriju odabira specifično iskustvo stručnjaka. Ti razlozi su u tijeku postupka otklonjeni navođenjem analize i obrazloženja u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u odnosu na razloge dodjele bodova specifičnom iskustvu stručnjaka.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu