UsII-241/21 od 18. kolovoza 2021.

KLASA: 21/391

UsII-241/21 od 18. kolovoza 2021.

Kriterij za odabir ponude – Specifično iskustvo stručnjaka – Reference – Članak 280., 290., 301., 403. ZJN 2016
 
Priložen životopis predloženog stručnjaka sadrži tablični prikaz stručnog iskustva projektima, u kojem je navedeno 6 referenci i iz kojeg prikaza je razvidno da je kod svih referenci pod oznakom pozicija na projektu navedeno nadzorni inženjer i geodetski inženjer. Primjenjujući mjerodavno pravo na utvrđeno činjenično stanje tuženik zaključuje da su sve reference navedene u životopisu predloženog stručnjaka valjane za bodovanje, jer naručitelj nije postavio uvjet da bi inženjer geodezije morao sudjelovati u izvršenju geodetskih radova iz reference na strani izvođača radova ili nadzora radova  te jer iz svih referenci jasno proizlazi da je predloženi stručnjak u svojstvu inženjera geodezije obavljao geodetske poslove, a kako je to i traženo dokumentacijom. Navedeni prigovor tužitelja koji se odnosi na nepravilno određen broj bodova dodjeljenih odabranoj ponudi za specifično iskustvo predloženog stručnjaka 3 – inženjera geodezije, tuženik je pravilno odbio.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu