UsII-14/23 od 22. veljače 2023.

KLASA:  22/755
UsII-14/23 od 22. veljače 2023. 
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Vrijednost pružene usluge u uštedi električne energije- Vrijednost radova o trošku
ponuditelja- Pregled i ocjena ponuda- Provjera reference- Članak 264., 280. i 290. ZJN 2016
 
Tuženik osnovano zaključuje da je relevantan navod Grada Raba, koji je odgovorio da je vrijednost pružene usluge u uštedi električne energije realizirana u iznosu od 467.200.000,00 kuna bez PDV-a, a s obzirom da je točkom 4.2.1. DON-a propisan vrijednosni kriterij za uslugu istu ili sličnu predmetu nabave, dalje proizlazi da spornom referencom tužitelj nije udovoljio propisanom vrijednosnom kriteriju, zbog čega je ta činjenica i ključna za ocjenu osnovanosti odluke o odabiru, protivno tvrdnji tužitelja.
Dodaje se i da vrijednost radova i vrijednost pružene usluge nisu iste kategorije, jer tužitelj vrijednost radova koje je izvršio o svim trošku prikazuje kao vrijednost pružene usluge, a napominje se i da je Grad Rab (naručitelj) po zatraženom upitu samo odgovorio kolika je vrijednost pružene usluge po Ugovoru, navodeći da je do 4. veljače 2022. (krajnji rok za dostavu ponude) vrijednost pružene usluge u uštedi električne energije realizirana u iznosu 467.200,00 kn (bez PDV-a). Time je Grad Rab samo potvrdio izvršenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete, a ne i da mu je pružena a određene vrijednosti, a niti dostavljeni odgovori potvrđuju da mu je pružena usluga u vrijednosti cijelog Ugovora.
Stoga, nije odlučna niti tvrdnja tužitelja da vrijednost izvedenih radova u visini od 7.800.000,00 kuna proizlazi iz Glavnog projekta, jer se u Glavnom projektu ne navodi da je vrijednost izvedenih radova u visini od 7.800.000,00 kuna.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu