UsII-234/21 od 8. rujna 2021.

KLASA: 21/399

UsII-234/21 od 8. rujna 2021.

Predmet nabave – Tehničke specifikacije – Dokazivanje jednakovrijednosti
 
Što se tiče prigovora tužitelja valja istači da je pravilno tuženik u konkretnom slučaju ocijenio da mjerodavno pravo osim odredaba ZJN čine i odredbe dokumentacije o nabavi s obzirom na to da je temeljem članka 290. stavka 1. ZJN-a naručitelj ponude pregledavao i ocijenio u skladu s uvjetima i zahtjevima propisanim u dokumentaciji o nabavi (DON). 25. Prema točkama 18., 19. i 20. DON-a naručitelj "neće odbiti ponudu zbog toga što ponuđeni radovi, roba ili usluge nisu u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN-a, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama. Stoga sukladno dokumentaciji o nabavi jasno proizlazi da naručitelj nije mogao odbiti ponudu zbog činjenice što ponuđeni predmet nabave ne udovoljava određenoj tehničkoj specifikaciji. Naime, navedenom odredbom dokumentacije o nabavi propisano je da naručitelj ponudu neće odbiti, ako ponuđeni predmet nabave nije u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio. Nadalje je tom odredbom propisano da u tom slučaju ponuditelj mora dokazati da ponuđeno rješenje na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama. Dakle, nije propisano kao to neosnovano tvrdi tužitelj da ponuđeni predmet nabave u svakom slučaju mora udovoljavati tehničkim specifikacijama na koje je upućeno dokumentacijom o nabavi kao minimalnim zahtjevom. Dakle, utvrđeni predmet nabave može imati i u drugačije tehničke karakteristike/specifikacije od onih na koje je naručitelj uputio, a ako se tim drugačijim karakteristikama to jest ponuđenim rješenjima na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjev onog što naručitelj nabavlja.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu