UsII-287/21 od 14. listopada 2021.

KLASA: 21/534

UsII-287/21 od 14. listopada 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Glavni ugovaratelj – Iskustvo podugovaratelja – Članak 268., 273., 290. ZJN 2016

I prema ocjeni ovog Suda u konkretnom slučaju je tuženik pravilno utvrdio da tužitelj nije dokazao uvjet i zahtjev iz točke 29.1. DON-a budući da je tužitelj kao gospodarski subjekt tijekom postupka javne nabave trebao dokazati da je upravo on izvršio uslugu koja obuhvaća obavljanje kontrolnih ispitivanja materijala i radova što ovdje nije slučaj jer tužitelj nije izvršio uslugu koja obuhvaća obavljanje kontrolnih ispitivanja materijala i radova, već su te usluge prema ugovoru i ostalim dokazima koje čine sastavni dio spisa predmeta izvršili gospodarski subjekti: CSS d.o.o., Ramtech d.o.o. i Geokom Zagreb d.o.o. na koje se tužitelj ovdje nije oslonio u smislu odredbe članka 273. stavak 1. ZJN 2016 da bi mogao njihovo iskustvo kao iskustvo drugog gospodarskog subjekta naručitelj mogao ocijeniti/prihvatiti kao tužiteljevo iskustvo, pri čemu je tuženik pravilnim konstatirao i činjenicu da u konkretnom slučaju navedeni gospodarski subjekti koji su izvršili navedenu uslugu kontrolnih ispitivanja materijala i radova u ovom postupku javne nabave nisu članovi zajednice ponuditelja sa Centrom za organizaciju građenja d.o.o. u kom slučaju bi se tužitelj mogao u smislu 277. ZJN 2016 osloniti na njihovu sposobnost/referencu. Naime, iz spisu dostavljenih dokaza (obavijesti o dodjeli ugovora za referencu "kompletan nadzor nad izgradnju brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica Zlatar Bistrica-Andraševac, faza II., duljine 5,3 km") proizlazi da su gospodarski subjekti: CSS d.o.o., Ramtech d.o.o. i Geokon-Zagreb d.o.o. na navedenom ugovoru priloženom sudjelovali u svojstvu podugovaratelja člana zajednice ponuditelja i to Centra za organizaciju građenja d.o.o., a ne sam član ovdje Zajednice ponuditelja (Centar za organizaciju građenja d.o.o.).
Sukladno svemu naprijed navedenom i utvrđenom u upravnom postupku ovaj Sud u cijelosti prihvaća iskazano stajalište tuženika u obrazloženju osporenog rješenja da iskustvo podugovaratelja stečeno u izvršenju ugovora, glavni ugovaratelj ne može prikazivati kao vlastito iskustvo radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti s obzirom na nesporno utvrđenu činjenicu da su ovdje usluge kontrolnih ispitivanja u postupku nabave navedenih usluga pružali drugi gospodarski subjekti (naprijed navedena tri gospodarska subjekta) u svojstvu podugovaratelja člana ovdje odlukom odabrane zajednice ponuditelja Centra za organizaciju građenja d.o.o., a ne navedeni Centar kao član ZP-a tužitelja, niti se tužitelj (ZP-a) oslonila na navedene gospodarske subjekte kao podugovaratelje. Naime, navedeni gospodarski subjekti: CSS i dr. nisu članovi ZP-a Centra za organizaciju građenja niti je Centar za organizaciju građenja izvršio uslugu čije iskustvo je traženo.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu