UsII-397/20 od 10. prosinca 2020.

KLASA: 20/695

UsII-397/20 od 10. prosinca 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Tehničke specifikacije – Članak 290., 293. ZJN 2016
 
Sud nalazi da se osporeno rješenje ne može ocijeniti nezakonitim iz razloga na koje tužitelj upire u tužbi. To stoga jer je tuženik svoju odluku utemeljio na činjenicama koje su u postupku pravilno i u potpunosti utvrđene, nakon čega je, pravilnim tumačenjem relevantnih odredaba ZJN-a, kao i odredaba točke 4.2.1. i 4.2.2. DON-a, osnovano zaključio da naručitelj nije povrijedio zakon na štetu tužitelja kada je njegovu ponudu odbio. Ovo zbog toga što, niti nakon naručiteljevog zahtjeva za pojašnjenjem ponude, tužitelj nije ispunio sve uvjete tražene točkom 4.2.1. DON-a, jer, osim reference koja se odnosi na izvođenje radova u iznosu od 1.760,000,00 kn, nije dostavio dokaz o vrijednosti isporučene robe odnosno nije dokazao da je vrijednost isporučene robe minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave, koja, prema točki 1.6. DON-a, iznosi 1.164.316,98 kn bez PDV-a, a također nije dokazao ni ispunjavanje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija iz točke 4.2.2. DON-a u vezi Priloga 1. (Troškovnik - za stavku 2. Sustav pohrane energije BATERIJSKI SPREMNICI), a kojim je traženo da svaki od 4 baterijskih spremnika bude minimalnog kapaciteta 9,5 kWh (odnosno ukupno 38 kWh), dok je tužitelj ponudio ugradnju 4 baterije, svaka kapaciteta 2,4 kWh (odnosno ukupno 9,6 kWh).
 
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu