UsII-185/22 od 26. listopada 2022.

KLASA: 22/435

UsII-185/22 od 26. listopada 2022.

APD – Nevažeći certifikat – Provjera kod izdavatelja – Članak 264. i 293. ZJN 2016
 
Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda proizlazi da je tužitelj u sklopu APD dostavio certifikat EN ISO/IEC 27001:2017 kojeg je naručitelj provjerio putem linka registra te utvrdio da nije valjan. Nakon toga, naručitelj je od izdavatelja certifikata QS Zurich AG zatražio provjeru putem elektroničke pošte, a izdavatelj se očitovao da je certifikat izdan od njih, ali da više nije valjan i uputio ga da se obrati društvu Adria Norma d.o.o. S obzirom da je potonje društvo dostavilo pojašnjenje koje je bilo u suprotnosti s očitovanjem izdavatelja certifikata, naručitelj je, ponovno zatražio očitovanje od izdavatelja koji je potvrdio da se radi o nevažećem certifikatu, a što je nakon toga potvrdilo i društvo Adria Norma d.o.o.
Budući da je naručitelj imao sumnju u vjerodostojnost dostavljenog podatka, bio je ovlašten obratiti se izdavatelju certifikata, a zatim i partnerskom društvu Adria Norma d.o.o., koja mogućnost je i propisana naprijed čl. 264. st. 4. ZJN 2016. Neosnovano tužitelj smatra da je naručitelj trebao primijeniti čl. 293. ZJN 2016 jer isti ne propisuje obvezu naručitelja da od ponuditelja traži pojašnjenje, već se radi o mogućnosti kojom se naručitelj može, ali i ne mora koristiti.
Pravilan je stav tuženika da tužitelj u žalbenom postupku dostavom snimke zaslona predmetnog registra na dan podnošenja navedenog podneska nije dokazao svoje tvrdnje da su podaci u registru kada ih je naručitelj provjeravao bili netočni niti da je došlo do nesporazuma između izdavatelja certifikata QS Zurich AG i društva Adria Norma d.o.o. Ističe se da je naručitelj ocjenjivao dostavljeni certifikat na način kako je traženo DON-i pa nije bio u obvezi ispitivati je li tužitelj eventualno posjeduje neki drugi dokument, a niti tužitelj navodi o kojem bi se to eventualno drugom dokumentu radilo koji bi bio jednakovrijedan traženom.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu