UsII-104/19 od 28. ožujka 2019.

KLASA: 17/749
               
UsII-104/19 od 28. ožujka 2019.
.
Troškovnik – Članak 293. ZJN 2016 -  Dokaz jednakovrijednosti – Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

Troškovnikom je određeno da se jednakovrijednost ponuđenog proizvoda mora utvrditi po svim karakteristikama.
Uvidom u dokumentaciju, posebice u troškovnik, Sud ne nalazi odredbe koja bi ukazivala na  pravilnost zaključka da ponuditelji moraju u ponudi ponuditi namještaj čiji metalni dijelovi moraju biti izrađeni od okruglih cijevi. Sud smatra da naručitelj, ukoliko je smatrao da tužiteljeva ponuda nije sukladna dokumentaciji o nabavi, istu je trebao eliminirati iz postupka odmah nakon što je isti dostavio uzorke iz kojih je vidljivo da se radi o cijevima ovalnog oblika, a ne okruglim cijevima.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu