UsII-170/22 od 16. rujna 2022.

KLASA: 22/373

UsII-170/22 od 16. rujna 2022.

Tehničke specifikacije – Jednakovrijednost – Bolje od traženog

Osnovano je zaključio tuženik da je naručitelj u Troškovniku propisao da su karakteristike opreme i uređaja minimalne te da ponuditelj može nuditi opremu i uređaje jednake opisu ili boljih karakteristika, čemu je odabrani ponuditelj udovoljio, a što tužitelj u žalbenom postupku nije s uspjehom osporio jer nije dostavio dokaze kojima bi dokazao da je isti ponudio ekran sa specifikacijama koje nisu bolje od minimalno zahtijevanih.
Po ocjeni ovoga Suda, iz dokaza proizlazi da je, postupajući po pozivu naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda, odabrani ponuditelj dostavio dodatnu tehničku dokumentaciju (katalog i podnesak), iz koje je razvidno da predmetni ekran zadovoljava min. tražene uvjete, odn. da je bolji od traženog, budući da je debljina stakla 3,2 mm, a što pridonosi boljem odzivu i preciznosti dodira kao i odbljesku svjetla, dok je naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda pribavio nalaz i mišljenje sudskog vještaka Denisa Hrestaka, u kojem je zaključno konstatirano da ponuđeni ekran udovoljava zahtjevu „Prednje staklo, Anti Glare, 7H čvrstoće, debljine 4mm“ u stavki 4. Troškovnika, jer nudi višu razinu tehničkih karakteristika od onih propisanih minimalnim tehničkim karakteristikama iz Troškovnika, dakle, ispunjava minimalne tehničke zahtjeve.
Nisu od utjecaja na ocjenu zakonitosti osporenog rješenja ni navodi kojima tužitelj prigovara nedostatno određenim kriterijima smatrajući da iz DON-a nije razvidno što se podrazumijeva pod boljim tehničkim karakteristikama od minimalno propisanih. To iz razloga jer je tužitelj žalbu izjavio u odnosu na fazu pregleda, ocjene i odabira ponuda, u kojoj, sukladno članku 406. stavku 2. ZJN-a, više nema pravo osporavati zakonitost odredaba DON-a.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Ponudu