UsII-222/22 od 26. siječnja 2023.

KLASA: 22/603
UsII-222/22 od 26. siječnja 2023.
Troškovnik- Predmet nabave- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016

U postupku je utvrđeno da je u stavci 191. troškovnika naručitelj tražio Ljepilo tekuće univerzalno, dok je u stavci 192. troškovnika traženo isključivo ljepilo za papir. Dakle, dokumentacijom o nabavi su formirane dvije stavke i to stavka 191. i 192., time da navedene odredbe troškovnika u fazi žalbe na dokumentaciju o nabavi nitko nije osporavao, a o uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi ovisi valjanost ponude. Tuženik je tijekom žalbenog postupka utvrdio i u osporavanom rješenju objasnio razliku između univerzalnog ljepila traženog stavkom 191. i ljepila za papir traženog stavkom 192. troškovnika. Osim toga, naručitelj je stavkom 192. izričito tražio ljepilo za papir što tužitelj nije ponudio, kako je to pravilno ocijenio i tuženik.
 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu