UsII-16/20 od 12. veljače 2002.

KLASA: 19/1001

UsII-16/20 od 12. veljače 2020.
 
Kontradiktornost odredbi dokumentacije o nabavi – Certifikati
 
Kako dokumentacija o nabavi nije osporavana žalbom na tu fazu javne nabave to tuženik nije imao mogućnost, sukladno odredbi članka 406. ZJN 2016, sankcioniranja predmetne kontradiktornosti pa proizlazi pravilnim zaključak tuženika da u ovoj fazi postupka javne nabave predmetna kontradiktornost odredaba DON-a ne može ići na štetu ponuditeljima koji su postupili u skladu s jednim od mogućih načina dostave certifikata.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu