UsII-271/20 od 15. rujna 2020.

KLASA: 20/385

UsII-271/20 od 15. rujna 2020.

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima - Izjave o sukladnosti - Članak 213., 290. ZJN 2016
 
Sud smatra da se žalbeni navodi svode na puki formalizam s obzirom da je odabrani ponuditelj postupajući sukladno traženom iz DON-a dostavio izjavu o sukladnosti proizvođača Codonics Incorporated za snimač medicinskih diskova i upravitelj slika Virtua serije (CD/DVD snimač diska) od 20. prosinca 2019. i Izjavu o sukladnosti proizvođača Codonics Incorporated od 9. kolovoza 2016. Time su zadovoljeni svi traženi uvjeti u predmetnom postupku javne nabave. Pored toga, nesporno je da se traženje naručitelja iz zahtjeva za pojašnjenje ne može nikako pribaviti za ponuđeni medicinski proizvod DICOM CD/DVD robot za snimanje slika, Codonics Virtua C.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu