UsII-17/20 od 30. siječnja 2020.

KLASA: 19/1018

UsII-17/20 od 30. siječnja 2020.

Dokazi o tehničkim specifikacijama – Članak 290. ZJN 2016
 
U odnosu na pitanje je li trebalo dokaze o tehničkim specifikacijama svjetiljki dostaviti odmah uz ponudu ili nije trebalo, odgovor se nalazi u dokumentaciji o nabavi koja ne propisuje da ponuda treba sadržavati dokaze sukladnosti ponuđenih svjetiljki s troškovnikom, već te dokaze treba dostaviti pri isporuci svjetiljki, kako to jasno proizlazi iz troškovnika. Prema tome, sukladno obvezi iz članka 290. ZJN 2016  naručitelj je ponude pregledavao i ocjenjivao u skladu s uvjetima iz dokumentacije, među kojima nema uvjeta o dostavi dokaza sukladnosti svjetiljki s tehničkim karakteristikama opisanima u troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije, niti je u dokumentaciji o nabavi ili troškovniku uvjetovano dostavljanje dokaza o toj sukladnosti uz ponudu.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu