UsII-28/20 od 20. veljače 2020.

KLASA: 19/1062

UsII-28/20 od 20. veljače 2020.
 
Tehničke karakteristike - Formalnost postupka - Ponuda koja nije sukladna zahtjevima i uvjetima iz DON-a – Članak 280. stavak 4. ZJN 2016 – Članak 290. stavak 1. ZJN 2016.
 
Iz spisa proizlazi da je u predmetnom postupku javne nabave, tablicom tehničkih karakteristika tražen vanjski promjer kabela 86 + 2 mm,  a tužitelj je ponudio 87 + 2 mm. Nakon zatraženog pojašnjenja tužitelj je dostavio pojašnjenje proizvođača u kojem sam proizvođač ukazuje na razliku od jednog milimetra, što je u skladu s njegovom praksom  te da može ponuditi i traženu debljinu. Navedeno nije od utjecaja zbog toga što se ponuditelj pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi, što tužitelj nije učinio. Stoga je tuženica pravilno ocijenila ovaj žalbeni navod neosnovanim.
U odnosu na optičko multimodno vlakno za nadzor temperature ugrađene u kabel tražen je temperaturni opseg od -10°C do +180°C, a tužitelj je ponudio temperaturni opseg od -10°C do +85°C. Tuženica je pravilno ocijenila da tužitelj nije ponudio traženu vrijednost i pravilno je ocijenila neosnovanim i taj žalbeni navod.
Isto tako, i u odnosu na svojstvo zaštite svjetlovodnih vlakana s jednom čeličnom zaštitnom cjevčicom, utvrđeno je da je tužitelj ponudio naručitelju kabel s jednom čeličnom zaštitnom cjevčicom, time da u katalogu proizvođača, koji je tužitelj dostavio u skladu ažuriranih popratnih dokumenata, proizvođač navodi da nudi kabel s dvije zaštitne cjevčice. Nakon zatraženog pojašnjenja tužitelj je potvrdio da ponuđeni kabel sadrži dvije čelične cjevčice od kojih je jedna aktivna i namijenjena normalnom radu, a druga je rezervna.
Pravilno je tuženica ocijenila da je tužitelj izmijenio svoju ponudu, što je protivno odredbama članka 280. i 290. ZJN 2016.
Postupak javne nabave je sam po sebi strogo formalan postupak pa ne daje mogućnosti tumačenja priloženih dokumenata drukčije nego je navedeno u dokumentaciji o nabavi i upravo ta formalnost postupka doprinosi jednakom tretmanu svih ponudutelja koji sudjeluju u javnoj nabavi.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu