UsII-265/21 od 10. rujna 2021.

KLASA: 21/512

UsII-265/21 od 10. rujna 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima – Članak 3., 280., 290. ZJN 2016
 
U dokazima tehničke i stručne sposobnosti naručitelj propisuje raspolaganje s minimalno 5 ključnih stručnjaka te navodi da ponuditelj ne može za nekog od ključnih stručnjaka predložiti osobu koju je predložio u grupi predmeta nabave za usluge za koje je sklopio ugovor s naručiteljem.

Imajući na zakonsku odredbu čl. 3. točke 1. ZJN 2016 neosnovano je na temelju ponuda iz drugih predmeta nabave u kojima nije sudjelovao tužitelj kao gospodarski subjekt, nego njegovi članovi, ocijenjeno je da se radi o istom ponuditelju kao u ovom postupku.

Naime, među strankama nije sporno da je u postupku nabave za grupu 1. kao ponuditelj sudjelovala zp Geodetski zavod d.d. Split i Geodetski zavod d.o.o. Rijeka, dok je u postupku za grupu 2. kao ponuditelj sudjelovao Zavod za fotogrametriju kao samostalni gospodarski subjekt. Ovdje se radi o predmetu nabave za grupu 4., a iz odredbi točaka 1.9. i 2.2. DON-a proizlazi da je za grupu 4. donesena odluka o poništenju te se za tu grupu provodi ovaj novi postupak. Budući da u ovom postupku tužitelj sudjeluje kao zajednica ponuditelja odnosno kao jedan g. subjekt, osnovan je tužbeni prigovor da se ne radi o istom g. subjektu kao u ranijim potupcima javne nabave.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu