UsII-269/21 od 21. rujna 2021.

KLASA: 21/536

UsII-269/21 od 21. rujna 2021.
 
Izjave stručnjaka – Jednakovrijednost certifikata - Izjava o raspoloživosti  - Vlastiti resurs ponuditelja  - Članak 280., 290. ZJn 2016 
 
Žalbeni prigovori u vezi dostavljene Izjave stručnjaka kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti i ispunjavanje kriterija za odabir ponude ocjenjeni su neosnovanima, jer je utvrđeno da je u izjavama predviđeno upisivanje naziva projekata, da su stručnjaci sukladno tome i naveli nazive projekta pod kraticama, a ostali traženi podaci o projektima dostupni su iz drugih kolona izjava, a navođenje skraćenica ne utječe na valjanost sadržaja izjava.
Uvidom u dostavljene izjave stručnjaka za integracijske servise Antona Romana i Radima Drtileka, te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je da omaške kod preračunavanja vrijednosti projekta TPD u kune nisu od utjecaja na valjanost izjava stručnjaka, niti od utjecaja na konačan izračuna bodova.
U vezi traženog i dostavljenog certifikata ISTQB, a imajući na umu točku 7.4 dokumentacije o nabavi, utvrđeno je da se radi o jednakovrijednom certifikatu kojim se dokazuje međunarodno priznata razina kompetencije stručnjaka za voditelja testiranja kompleksnih sustava. 
U odnosu na žalbeni prigovor o statusu predloženih stručnjaka u ponudi odabranog ponuditelja i to Branislava Lukačke, Eisele Clemensa, te Jayiera Garcia Barrosa u postupku je utvrđeno da se u ponudi nalaze izjave o raspoloživosti članu odabrane zajednice ponuditelja Atos IT Solutions and Services d.o.o., Zagreb, Hrvatska, odnosno da se u ponudi nalazi popis stručnjaka tog člana zajednice i popis stručnjaka zajednice ponuditelja u kojem su navedeni i stručnjaci Branislav Lukačka, Clemens Eisele te Javier Gracia Barros. Imenovani stručnjaci navedeni su i u ESPD obrascu člana zajednice Atos IT Solutions and Services d.o.o. Zagreb.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu