UsII-305/21 od 4. studenog 2021.

KLASA: 21/724

UsII-305/21 od 4. studenog 2021.

Kriterij za odabir ponude – Reference stručnjaka – Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Članak 285., 290., 403. ZJN 2016

Točkom 33.1. dokumentacije o nabavi propisane su potrebne kvalifikacije stručnjaka 1 i 2. (voditelj i zamjenik voditelja stručnog tima) prema duljini snimljenih vodotoka prvog reda u km u sklopu izrađenih studija/projekata/izvještaja/ koji uključuju batimetrijska i/ili hidrografska snimanja u svojstvu voditelja stručnog tima ili zamjenika. Tuženik je u ponudi dostavio dokaze, koje navodi u tužbi za koje smatra da dokazuju tražene reference. Međutim, s obzirom da je naručitelj bio dužan utvrditi sve činjenice odlučne za bodovanje referenci sukladno prethodnom rješenju i ovlašten provjeriti točnost dostavljenih podataka i dokaza, naručitelj je zakonito postupio kada je provjerio sporne reference kod nadležnog tijela ili treće osobe koja ima saznanja o relevantnim činjenicama (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i JVP Srbijavode). Tuženik je stoga pravilno ocijenio da je naručitelj pravilno utvrdio da kod projekata na koje se tužitelj poziva u vezi referenci stručnjaka nisu korištene batimetrijske i/ili hidrografske metode mjerenja kojima se ne mjeri dubina nego položaj određene točke na vodi, pri čemu je tuženik imao u vidu da iz Projektnog zadatka proizlazi da naručitelj u DON-u radi razliku između hidrografskih, geodetskih i batimetrijskih snimanja. Također, nisu potvrđeni niti podaci o duljini izvršenih snimanja. Slijedom navedenog, pravilno je utvrđeno da u konkretnom slučaju nisu dokazane potrebne stručne reference predloženih stručnjaka.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu