UsII-135/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 18/101
 
UsII- 135/19 od 6. ožujka 2019.

Izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti – Članak 213. stavak 3. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016

Tužitelj nije pružio dokaz da je tijelo za ocjenu sukladnosti akreditirano u skladu s Uredbom EZ 675/2008 EUuropskog parlamenta i Vijeća, a što mora biti sadržano, kako bi naručitelj od tijela akreditiranog za ocjenu sukladnosti mogao zatražiti eventualno pojašnjenja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu