UsII-102/19 od 7. ožujka 2019.


KLASA: 18/894

UsII-102/19 od 7. ožujka 2019.
 
Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude - Certifikat o sukladnosti prema normi - Pristup izvješću o testiranju
 
Za primjenu članka 213. stavak 4. ZJN 2016 ponuditelj mora dokazati nemogućnost ishođenja traženog certifikata i da navedena nemogućnost nije uzrokovana njegovim postupanjem.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu