UsII-304/21 od 9. studenog 2021.

KLASA: 21/727

UsII-304/21 od 9. studenog 2021. 

Kriterij za odabir ponude – Reference stručnjaka – Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Članak 285., 290., 403. ZJN 2016

U postupku nakon prethodnog rješenja tuženika od 3. svibnja 2021., naručitelj je kod donošenja Odluke postupio sukladno odredbi članka 425. stavak 6. ZJN 2016. U tom postupku bio je dužan utvrditi sve činjenice odlučne za bodovanje referenci prema Kriteriju za odabir ponude te ovlašten postupiti prema odredbi članka 264. stavak 4. ZJN 2016, koja propisuje da u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta sukladno ovom pododjeljku (Načini dokazivanja), javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.
Točkom 33. 1. DON-a propisane su potrebne kvalifikacije stručnjaka 1 i 2 (voditelj i zamjenik voditelja stručnoga tima) prema duljini snimljenih vodotoka 1. reda u kilometrima u sklopu izrađenih studija/projekata/izvještaja koji uključuju batimetrijska i/ili hidrografska snimanja u svojstvu voditelja stručnoga tima ili zamjenika. Tužitelj je dostavio dokaze kojima smatra da dokazuje tražene reference. Međutim, s obzirom da je naručitelj bio dužan utvrditi sve činjenice odlučne za bodovanje referenci sukladno prethodnom rješenju i ovlašten postupiti prema odredbi članka 264. stavak 4. ZJN 2016, zakonito je postupio kada je provjerio sporne reference kod nadležnog tijela, odnosno treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama (Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i JVP Srbijavode). Na osnovi svih provedenih dokaza, naručitelj je utvrdio da kod projekata na koje se poziva tužitelj u svezi referenci stručnjaka, a u kojima je bio podizvođač izvođača Eptisa, nisu korištene batimetrijske i/ili hidrografske metode mjerenja već su korištene satelitske i terestričke metode geodetskih mjerenja, a tim metodama se ne mjeri dubina nego položaj određene točke na vodi. Također nisu potvrđeni ni podaci o duljini izvršenih snimanja (1090 km). Slijedom toga, nisu dokazane ni potrebne stručne reference predloženih stručnjaka, koji nisu bili niti u svojstvu voditelja stručnoga tima ili zamjenika na tim projektima. Slijedom navedenog, pravilno je postupio tuženik kada je odbio žalbu.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu