UsII-8/22 od 7. ožujka 2022.

KLASA: 21/928
UsII-8/22 od 16. veljače 2022.
Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Članak 284. ZJN 2016

U odnosu na dio tužbenog zahtjeva vezanih uz točku 1. izreke osporenog rješenja u kojem tužitelj osporava tu točku u dijelu koji se odnosi na Grupu 1., valja reći da je ta točka poništena u povodu žalbe žalitelja Yüksel Proje A.S iz Ankare, zbog razloga koji se odnose na zakonitost pregleda ponuda i ocjene ponude tog Žalitelja/ponuditelja kao i odabrane ponude u Grupi 1. Radi toga je ocijenjeno u žalbenom postupku da tužiteljev prigovor vezan uz bodovanje Stručnjaka 4. nije odlučan za drugačije rješavanje ove upravne stvari, odnosno da se bez obzira na uspjeh tužitelja ne mijenja točka 1. izreke rješenja, jer i dalje egzistiraju razlozi zbog kojih su pregled i ocjene ponuda za Grupu 1. nezakoniti, zbog čega je naručiteljevu odluku u tom dijelu valjalo poništiti, kako je to pravilno obrazložio tuženik u osporenom rješenju i odgovoru na tužbu. Tužitelj u stvari prigovara obrazloženju rješenja u odnosu na točku 1. izreke, a ne samu izreku, jer u biti za poništavanje točke 1. izreke rješenja nema pravnog interesa. U odnosu na tužbeni zahtjev kojim osporava točku 2. izreke rješenja tuženika u dijelu koji se odnosi na tužitelja, valja reći da su i ti navodi tužitelja neosnovani. Naime, tuženik je u žalbenom postupku utvrdio da ponuditelj Consultants d.o.o. nije na poziciju Stručnjaka 1. nominirao istu osobu u više grupa predmeta nabave pa da bi njegova ponuda bila nesuglasna s točkom 4.3. dokumentacije o nabavi. Iz zapisnika o javnom otvaranju ponuda i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda proizlazi da je Consultants d.o.o. predao ponudu samo za jednu grupu, i to za Grupu 4., pa stoga nije osnovan prigovor da je Stručnjak 1. ponuditelja Consultants d.o.o. nominiran u više grupa. To što je istu osobu za poziciju Stručnjaka 1. u grupi1. nominirao drugi ponuditelj nije odlučno za valjanost ponude odabranog ponuditelja za Grupu 4.
 
Poveznica na Rješenje
Poveznica na Presudu