UsII-32/23 od 26. travnja 2023.

KLASA: 22/677
UsII-32/23 od 26. travnja 2023.
Redoslijed pregleda i ocjene ponuda- Članak 291. i 295. ZJN 2016

Nije osnovan ni prigovor tužitelja da je naručitelj njegovu ponudu trebao rangirati  kao ekonomski najpovoljniju ponudu odnosno da je o tome tuženik trebao u pobijanom rješenju dati valjane razloge. Ovo stoga što je tuženik u pobijanom rješenju pravilno obrazložio da s obzirom da je naručitelj utvrdio da tužitelj ne zadovoljava uvjete tehničke i stručne sposobnosti (članak 291. stavak 1. točka 3. ZJN-a), osnovano je njegovu ponudu odbio (članak 295. ZJN-a), dok faza odabira ponude na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (članak 295. stavak 1. ZJN-a), dakle i utvrđivanje koja je ponuda ekonomski najpovoljnija u smislu propisanih kriterija za odabir ponude, slijedi tek nakon što je naručitelj proveo sve prethodno potrebne postupke u smislu članka 291. ZJN-a. Kako ponuda tužitelja nije bodovana, s obzirom na to da je odbijena, nije mogla biti, u narednoj fazi postupka, ocjenjivana po kriteriju ekonomske povoljnosti.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu