UsII-604/19 od 27. veljače 2020.

KLASA: 19/901

UsII-604/19 od 27. veljače 2020.

Trenutak dostave jamstva da je ugrađena oprema elektromagnetski kompatibilna – Članak 290. ZJN 2016
 
U odnosu na prigovor da odabrani ponuditelj nije dostavio jamstvo da je sva ugrađena oprema elektromagnetski kompatibilna sukladno točki B.2. dokumentacije o nabavi – Tehničke specifikacije i zahtjevi za radove i opremu na rekonstrukciji dalekovoda, ovaj Sud prihvaća pravilnim zaključak tuženika da se radi o omašci u tehničkim specifikacijama u kojima je navedeno da isporučitelj mora u ponudi dati osporeno jamstvo, iz razloga što izraz „isporučitelj“ upućuje na to da se radi o vremenu nakon potpisa ugovora.  Pri tome je odlučno da se među propisanim izjavama koje je potrebno dostaviti prema dokumentaciji o nabavi ne nalazi tražena izjava ili jamstvo pa navedena izjava nije morala biti dostavljena u ponudi i nedostatak takve izjave nije razlog za poništenje odluke o Odabiru.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu