UsII-47/22 od 10. ožujka 2022.


KLASA: 21-02/17

UsII-47/22 od 10. ožujka 2022.

Koncesija – Tržišno natjecanje – Sporazum (kartel) – Članak 25. stavak 1. točka 5. ZoK

Tuženik je s obzirom na pravila dokazivanja iz čl. 403. st. 1. i 2. ZJN-a, a u svezi čl. 25. st. 1. t. 5. Zakona o koncesijama, koji se predmetnom postupku primjenjuje kao poseban zakon, pravilno utvrdio da tužitelj u tijeku postupka nije priložio relevantne dokaze o postojanju sporazuma (kartela) sukladno definiciji iz članka 2.c Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno sporazuma odabranog ponuditelja sa drugim gospodarskim subjektima koji ima za cilj narušavanje tržišnog natjecanja, a koji sukladno navedenom članku Zakona o koncesijama može biti razlog za isključenje GS iz postupka davanja koncesije. Prema ocjeni Suda, postupanje drugih ponuditelja koji su sudjelovali u postupku javne nabave na koje tužitelj ukazuje, a odnose se na sadržaj programa o mjerama upravljanja zaštitom okoliša, različite iznose ponuđenih cijena u ponudi svakog od tih ponuditelja, kao i činjenicu da ponuditelj Nevkoš d.o.o. nije produžio rok valjanosti svoje ponude, ne predstavljaju sami po sebi dokaz da sporne ponude u konkretnom slučaju nisu rezultat tržišnog natjecanja niti su dokaz manipuliranja postupkom podnošenja ponuda odnosno postojanja prethodnog nedopuštenog dogovora koji ima za cilj narušavanje tržišnog natjecanja, kako je to tuženik dostatno razmotrio i obrazložio u osporenom rješenju kao i u odgovoru na tužbu. Davatelj koncesije prema čl. 25. st. 1. točki 5. Zakona može isključiti  GS ako može na odgovarajući način dokazati da je isti sklopio sporazum s drugim GS koji ima za cilj narušavanje tržišnog natjecanja. S obzirom da su razlozi za isključenje (obvezni i ostali razlozi) propisani odredbama Zakona o koncesijama, u predmetnom postupku davanja koncesije nema mjesta primjeni odredbe čl. 254. st. 1. t. 4. ZJN a, na koju se tužitelj poziva. Kako iz spisu priložene dokumentacije proizlazi da u predmetnom postupku nisu pribavljeni dokazi o sklopljenom sporazumu u smislu citirane odredbe članka 25. Zakona o koncesijama niti je tužitelj dostavio takove dokaze, navodi tužbe glede pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede zakona na njegovu štetu, kao i povrede ustavnih prava nisu osnovani.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu