UsII-11/23 od 9. veljače 2023.

KLASA: 22/773
UsII-11/23 od 9. veljače 2023.
Tehničke specifikacije- Pregled i ocjena ponuda- Vještačenje- Integrirani RFID čitač- Članak 290. i 403. ZJN 2016
 
Stoga je tuženik ocijenio žalbeni navod zainteresirane osobe osnovanim, budući da iz stručnih mišljenja proizlazi da navedeni RFID čitač koji naručitelj traži pod stavkom 2.1.7. Tehničkih specifikacija, treba biti sastavni dio centralnih računala koje se traži u točki 2.1., te da se pod pojmom "integrirano" smatra da RFID čitač mora biti u istom kućištu s istim strujnim napajanjem i s istim upravljačkim sučeljem, što odabrani ponuditelj nije ponudio, nego je RFID čitač ponuđen kao posebni uređaj koji je upisan u dostavljenoj brošuri "čitač za prijavu vozača.pdf".

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu