UsII-188/21 od 9. srpnja 2021.

KLASA: 21/222

UsII-188/21 od 9. srpnja 2021.

Tehničke specifikacije – Uzorci – Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Ovaj Sud nalazi da se osporeno rješenje ne može ocijeniti nezakonitim iz razloga na koje tužitelj upire u tužbi. To stoga jer je tuženik svoju odluku utemeljio na činjenicama i dokazima koji su u postupku pravilno i u potpunosti utvrđeni, nakon čega je, pravilnom primjenom mjerodavnih odredaba ZJN-a i DON-a, osnovano zaključio da ponuda tužitelja ne udovoljava propisanoj tehničkoj specifikaciji iz DON-a, jer higijenski uložak koji je ponudio (VIR 80) ima tekućinsku barijeru i papirnati listić koji nisu od 100% pamuka, kako je to traženo dokumentacijom naručitelja.

U konkretnom slučaju sporan je, u stvari, sadržaj zapisnika o pregledu dostavljenih uzoraka u kojem je, prilikom ocjene da li uzorci dostavljeni po tužitelju i odabranom ponuditelju udovoljavaju traženim uvjetima, naručitelj i kod tužitelja i kod odabranog ponuditelja naveo isti naziv dostavljenog uzorka, a koji se odnosi na higijenski uložak Lola Lady, iako je tužitelj dostavio uzorak higijenskog uloška VIR 80. S obzirom da je, međutim, stvarno uzorkovan upravo po tužitelju dostavljen uzorak (higijenski uložak VIR 80), a što proizlazi i iz opisa razloga (navedenih u tom zapisniku u rubrici napomena) zbog kojih isti ne udovoljava propisanoj tehničkoj specifikaciji (sadrži tekućinsku barijeru i papirnati listić koji nisu od 100% pamuka), to je očito da se ovdje radi o greški prilikom pisanja naziva uzorka, a ne o uzorkovanju istog proizvoda dva puta (kao proizvoda tužitelja i kao proizvoda odabranog ponuditelja), kako to osnovano navodi i tuženik.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu